“Ο Πολιτισμός ως μέσο εξέλιξης του δημόσιου πράσινου χώρου”


Την Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου 2022 η ΑΜΚΕ Roots μετά από πρόσκληση παρευρέθηκε στην ανοιχτή συζήτηση με θέμα “Ο Πολιτισμός ως μέσο εξέλιξης του δημόσιου πράσινου χώρου” στα πλαίσια του Short and Green του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη.
Η συζήτηση έλαβε χώρα στον εκπληκτικό καταπράσινο Κήπο του Πολιτιστικού Χώρου της ΑΜΚΕ ΚΥΚΛΩΨ (Μαρμάρινο Σπίτι – Καπναποθήκη Αναστασιάδη) και κινήθηκε γύρω από το πως πρέπει να προσεγγίσουμε το σχεδιασμό του δημόσιου χώρου ώστε να επιτευχθεί η επανασύνδεση του ανθρώπου με τη φύση, πως ενισχύεται η αίσθηση της γειτονιάς και η σύνδεση των κατοίκων με αυτή, καλές πρακτικές εντός και εκτός Ελλάδας μας δείχνουν ότι οι αστικοί χώροι πρασίνου μπορούν να λειτουργήσουν ως ‘κέντρα’, συλλογικών δράσεων, περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης, προωθώντας ένα νέο τρόπο αστικής ζωής.


Από την ομάδα της Roots μίλησε η Πρόεδρος κ. Βαλασία Ιακωβόγλου, η οποία είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Αστική Δασοκομία και με Διδακτορικό στην Οικοφυσιολογία. Η κ. Ιακωβόγλου τόνισε την σημαντικότητα όλων των παραπάνω θεμάτων δίνοντας παραδείγματα που εφάρμοσε και εφαρμόζει η Roots στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών project στα οποία συμμετείχαμε και φυσικά τη φιλοσοφία της Roots για τις Λύσεις που βασίζονται στη φύση, Nature-based Solutions (NbS), οι οποίες βοηθούν στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις πόλεις.
Το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας , με αυτήν την πρωτοβουλία, έφερε κοντά εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, της επιστημονικής κοινότητας, του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και φυσικά τους ίδιους τους πολίτες ανοίγοντας ένα διάλογο για την υιοθέτηση νέων λύσεων ως προς τον σχεδιασμό και τη διαχείριση των δημόσιων πράσινων χώρων.
Θερμά Συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την άρτια διοργάνωση .