Πρόσκληση Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου


Αγαπητοί

To Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (lHU-SARF), ως Επικεφαλής Εταίρος και σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανισμούς: από την Τουρκία (Artvin Coruh University), τη Μολδαβία (Eco-TIRAS International Association of River Keepers), την Αρμενία (Young Foresters Union NGO) και τη Ρουμανία (Buzău-Ialomița Water Administration), υλοποιεί στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IV της Ε.Ε. «Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας 2014-2020» το έργο με τίτλο: «Προστασία ρεμάτων για μια καθαρή Μαύρη Θάλασσα με τη μείωση της ρύπανσης από ιζήματα και απορρίμματα με κοινά καινοτόμα εργαλεία παρακολούθησης και ελέγχου και πρακτικές που βασίζονται στη φύση» και ακρωνύμιο «Protect-Streams-4-Sea», BSB963. Η ελληνική περιοχή μελέτης ( λεκάνη Αγγίτη )  περιελάμβανε τους νομούς Δράμας, Καβάλας, Σερρών.

Μία από τις κύριες δραστηριότητες επικοινωνίας, που περιγράφονται σε αυτό το έργο, είναι η διοργάνωση ενός Διεθνούς Εμβέλειας Επιστημονικού Συνεδρίου (International Conference)  για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου .

Στα πλαίσια του έργου, το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος φιλοξενεί το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Protecting water resources with nature-based solutions (PS4S-2023)» 

στην πόλη της Δράμας (Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών). 

Το συνέδριο είναι αφιερωμένο στην Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων (24 Μαΐου 2023) και στην Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 (5 Ιουνίου 2023).

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στην κεντρική εκδήλωση του έργου Protect-Streams-4-Sea που θα πραγματοποιηθεί 

την Πέμπτη 25 Μαΐου 2023 

στις 10:00 π.μ.

στο αμφιθέατρο της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών στην Δράμα ( πρώην κτίριο Δασοπονίας & Δ.Φ.Π.) 

πατήστε εδώ για την τοποθεσία

Ανυπομονούμε να σας δούμε στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο! 

Η εγγραφή και η παρακολούθηση είναι δωρεάν.

Σε συνδιοργάνωση με την Roots Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία .