Τουριστική Ανάπτυξη του Νομού Δράμας


Μέλη της Roots AMKE παρευρέθηκαν στην πρώτη συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Νομού Δράμας .
Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ολοκληρωμένη τουριστική ανάπτυξη της Π.Ε. Δράμας, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Π.Ε. Δράμας διοργάνωσε συνάντηση – συνεδρίαση της Διευρυμένης Συμβουλευτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου, στο Ξενοδοχείο «Κούρος».
Στόχος της συνάντησης ήταν η γνωριμία των εμπλεκόμενων στην τουριστική ανάπτυξη φυσικών προσώπων, φορέων και υπηρεσιών, η ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, η συγκρότηση ομάδων εργασίας και η έναρξη του στρατηγικού σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη του Νομού Δράμας, λαμβάνοντας υπόψη τον σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Τουρισμού.
Στην συνάντηση έλαβαν μέρος διαδικτυακά, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ κ. Φραγκάκης αλλά και ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού ΑΜΘ κ. Τσώνης .